Ombygging og rehabilitering av 2000kvm næringslokaler i Malteriet Hansaparken.
Oppdraget ble utført for Åsane Byggmesterforretning.
Tidspunkt 2009/2010