Kjell Hansen Elektro AS
Leirvikflaten 5
5179 Godvik
Man-Fre: 07:30 - 15:30
55154030

Morvikparken

Elektrisk installasjon i totalt 50 leiligheter og 3 rekkehus.

Oppdraget utføres for Montasjecompagniet AS

Byggestart høst 2013

Søreideparken

Elektrisk installasjon i 100 leiligheter. Oppdraget utføres for Montasjecompagniet AS

Byggestart høst 2013

Nordnes Brygge – leiligheter

Elektrisk installasjon i nye leiligheter i de 3 øverste etasjene på Nordnes brygge’

Oppdraget utføres for Berland Bygg AS

Tidspunkt: sommer 2014 – høst 2015

Kleppe Bedehus

Elektrisk installasjon i Kleppe Bedehus på Askøy

Oppdraget utføres for Norsk Luthers Misjonssamband.

Byggestart høsten 2015. Prosjektet ferdigstilles november 2015

Parkeringshus Birkelandskrysset

Nordnes Oppveksttun

Elektriske installasjoner i barnehage på Nordnes

Oppdraget utføres for Donar AS

Byggestart høsten 2014

Leirvikflaten 7

Boliger og leiligheter på Bjørnestrand – Breistein

Kvernevik adm.bygg (Bergen Vann)

Elektrisk installasjon i administrasjonsbygg for Bergen Vann ved Kvernevik renseanlegg

Oppdraget ble utført for  Åsane Byggmesterforretning AS.

Bygget ble ferdigstilt i august 2015

Flesland adm.bygg (Bergen Vann)

Fæsteråsdalen barnehage

Elektriske installasjoner i Fæsteråsdalen Barnehage

Oppdraget ble utført  for Stoltz

Bygget ble ferdigstilt til sommeren 20

Lysthuset Sandviken

Møllendalsveien 68 – M68

Ask bo og omsorgsenter

Bjerknesplass Hus A , B og C

Oasen 4

Elektriske installasjoner i byggetrinn 4.

Bygget ble utført under totalentreprise for LAB Entreprenør.

Byggetid: januar 2012 – april 2014

UVBS Skolebygg Håkonsvern

Bystasjonen terminal sør

Tomannsboliger på Rispeleitet på Askøy

Nordnes Skole gymsal

Elektrisk installasjon under rehabilitering av gymsalen på Nordnes Skole.

Oppdraget ble utført for  Åsane Byggmesterforretning AS

Bygget ble ferdigstilt høsten 2014

ABO arkitekter, Hamnevegen på Os

Necon Kokstad

RIB Statoil

Brødrene Sunde – Straume Næringspark

Steinsvikkroken barnehage

Søråshagen

42 leiligheter fordelt på 7 lavhus for ATR Eiendom AS.

Byggetid: 2011-2012

Sande Auto Janaflaten

Vilhelm Bjerknesvei 71

3 rekkehus og 4 store leiligheter på Slettebakken.

Oppdraget utføres for byggherre Bybo AS

Byggetid: april 2012- oktober 2012

Ramstad Gård – leiligheter

Skeiegrenda Panorama

Tiltakshaver  NCC Bolig AS. Bygningene ble oppført i totalentreprise, hvor Åsane Byggmesterforretning AS var Kjell Hansen Elektro AS sin oppdragsgiver.

Prosjektet omfatter 12 bygg med 41 boenheter, fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Tidpunkt for utførelse: 2010-2011

Les mer på bygg.no

W. Giertsen i Nygårdsviken 1

Lilletveitveien Bofellesskap

Flesland Slamavvanningsanlegg

Nytt bygg –  Flesland Slamavvanningsanlegg
Byggherre: Bergen Bydrift

Tidspunkt for utførelse: 2011.

Zachariasbryggen Byggetrinn 1 – 3

Peppes Pizza – Zachen

Gamlehaugen veksthus

Malteriet

Ombygging og rehabilitering av 2000kvm næringslokaler i Malteriet Hansaparken.
Oppdraget ble utført for Åsane Byggmesterforretning.
Tidspunkt 2009/2010

Radarstasjon Pyttane

SOS Barneby i Olsvik