Send oss en forespørsel

Kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge ulykker

Kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge ulykker

Du kan kontrollere mye selv, – og vi kan hjelpe deg å kontrollere enda mer

Ved enkle kontroller kan vi forebygge branner og gjøre det tryggere hjemme.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker
Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget
Daglig leder som er ansvarlig for at regelmessigkontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten

Dette sier loven om internkontroll:

§121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.