Elektriske installasjoner i byggetrinn 4.

Bygget ble utført under totalentreprise for LAB Entreprenør.

Byggetid: januar 2012 – april 2014