Elektrisk installasjon i totalt 50 leiligheter og 3 rekkehus.

Oppdraget utføres for Montasjecompagniet AS

Byggestart høst 2013