Elektriske installasjoner i Marinejegerkommandoens (MJK) nye bygg på Haakonsvern. Bygget har fått navnet Draken. Estimert ferdigstillelse for prosjektet er høsten 2017.

Vår oppdragsgiver er NCC