Elektrisk installasjon i 3 eneboliger. Ferdigstilles høsten 2016. Oppdraget utføres for Townhouse AS