Hotell Hordaheim

Oppstart:

2022

Oppdrag for:

Byggherre:

De Bergenske / Næringshus AS

Ferdigstilt:

2022