Våre konkrete tiltak for bærekraftig elektro

Hos oss i Kjell Hansen Elektro kjøper vi fra 2021 bare inn elektriske kjøretøy,
slik at elektrikeren kan komme hjem til deg i El-bil eller på El-sykkel.
Slik omstiller vi bilparken vår for å redusere CO2 utslipp, og bare i 2021 er seks fossile biler blitt erstattet med El-biler.

I tillegg til dette, gjør vi gjerne videobefaring hjemme hos deg
og byggemøter på teams; så sparer vi miljøet for kjøring.

FN’s bærekraftsmål nr. 7: Ren Energi for Alle er et av prinsippene vi styrer etter når vi stadig
videreutvikler bærekrafts kompetansen vår slik at vi er solide fagrådgivere på bærekraftige og energieffektive løsninger.
Vårt mål er å få bærekraftige løsninger til å fungere i praksis hjemme hos deg;
energistyringssystemer, termostater, led-lys, el-billadere, solcellepanel og andre grønne teknologi innovasjoner.

For utslippsreduserte byggeplasser bidrar vi med batteriløsninger og bærekraftsrådgivning. 

Vi kildesorterer avfallet vårt og digitaliserer for å redusere papirbruk.
I tillegg påvirker vi våre leverandører av materiell til å bli miljøsertifisert og til å redusere emballasje,
og bruker besillingsløsninger som minimerer transport og maksimerer samtransport.

Vi arbeider etter vår bærekraftsplan og lager et årlig klimaregnskap der vi måler fotavtrykket vårt
slik at vi kan arbeide systematisk og målbart med bærekraft.

Snakk med Signe om hvordan vi jobber for bærekraftige løsninger og grønn omstilling.
Ta kontakt på 55 15 40 30 eller
signe@kjell-hansen.no