Kjell Hansen Elektro er et Miljøfyrtårn

Vi bryr oss om miljøet, nærmiljøet og våre kunder.
Derfor tenker vi bærekraft i alt vi gjør, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Som et synlig bevis på ansvaret vi tar, er vi Miljøfyrtårn sertifisert
og har konkrete verktøy for å redusere vårt klimaavtrykk og
fremme bærekraftige løsninger hos oss og hos våre kunder.

Se våre bærekraftstiltak her: https://www.kjell-hansen.no/baerekraft/konkret-baerekraft/

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem.
Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning
på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).
Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere
en del krav som skal rapporteres videre.

Kontakt oss om bærekraftig elektro

Kontakt oss om bærekraftig elektro

Snakk med Signe om hvordan vi jobber for bærekraftige løsninger og grønn omstilling.
Ta kontakt på 55 15 40 30 eller
signe@kjell-hansen.no